angielski online miedzychod


Użyteczne zwroty angielskie Słówka angielskie Słównik Kontakt

 

English in Poznań: Teaching and Translation

Learn English with highly qualified and experienced Polish teachers of English. Improve your English by having lessons with native speakers of English in Poznań. Have your documents and text translated by professional native speakers of English and Polish. Arrange an interpreter or guide for your visit to Poznań. On-site English interviews and assessment tests for employees and potential employees.

Angielski w Poznaniu: Nauczanie i tłumaczenia

Nasi kwalifikowani i doświadczeni polscy nauczyciele pomogą Ci w nauce języka angielskiego. Lekcje w Poznaniu z native speakerem podszkolą Twój angielski. Profesjonalni tłumacze, biegle władający językiem polskim i angielskim, przetłumaczą każdy dokument i tekst. Skorzystaj z usług tłumacza lub przewodnika podczas wizyty w Poznaniu. Na życzenie pracodawcy przeprowadzamy testy sprawdzające poziom znajomości języka pracowników i potencjalnych pracowników, a wszystko w siedzibie firmy.  

 

 

 

Lekcje angielskiego w Poznaniu

Poznań 

 

 

Poznań - teaching - angielski - english - aupair - angielskiego - lessons - Poznań