angielski
 

 

HOME

TEACHING

TRANSLATION

INTERPRETING

ONLINE CORRECTION

 PROOF-READING / EDITING

LANGUAGE CONSULTANCY

LANGUAGE ASSESSMENT

  

 

 

 

 

 

                     

 OCENA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Większość międzynarodowych firm z pewnością często potrzebuje pracowników ze znajomością języka angielskiego, w mowie lub/i piśmie. 

Proponujemy unikatowe usługi, związane z oceną znajomości języka angielskiego, opartą na pieciu różnych poziomach, dzięki której będą Państwo pewni, że kandydat, kórego chcecie Państwo zatrudnić na dane stanowisko posiada niezbędne umiejętności językowe.  

Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może być kosztownym błędem. Korzystając z naszych usług, możecie Państwo zmniejszyć ryzyko, upewniając się, że wybrany kandydat posiada niezbędne umiejętności lingwistyczne, wymagane na danym stanowisku.

Sprawdzenie i ocena znajomości języka angielskiego - wysoka jakość usług

Prosimy o kontakt w celu zdobycia dalszych informacji o usługach i cenniku.

 

 

e-mail

 

 

Online Placement Test