angielski online miedzyrzecz


Użyteczne zwroty angielskie Słówka angielskie Słównik Kontakt

 

English in Międzyrzecz : Teaching and Translation

Learn English with highly qualified and experienced Polish teachers of English. Improve your English by having lessons with a native speaker of English in Międzyrzecz! Have your documents and text translated by professional native speakers of English and Polish. Arrange an interpreter for your visit to Międzyrzecz.

Angielski w Miedzyrzeczu : Nauczanie i tłumaczenia

Nasi kwalifikowani i doświadczeni polscy nauczyciele nauczą Cię języka angielskiego. Lekcje w Międzyrzeczu z native speakerem podszkolą Twój angielski. Profesjonalni tłumacze, biegle władający językiem polskim i angielskim, przetłumaczą każdy dokument lub tekst. Nasi tłumacze pomogą Ci podczas wizyty gości z zagranicy.

 

tel

 

 

 

 

Miedzyrzecz

 

Miedzyrzecz - teaching - angielski - angielskiego - english - angielski - biznes - lessons - translation - Międzyrzecz