angielski online lubniewice


Użyteczne zwroty angielskie Słówka angielskie Słównik Kontakt

 

English in Lubniewice: Teaching and Translation

Learn English with highly qualified and experienced Polish teachers of English. Improve your English by having lessons with native speakers of English in Lubniewice. English lessons at our school in Lubniewice, online, or in your home or company. Intensive preparation for work in the England and Ireland, and Cambridge BEC, FCE, CAE and CPE examinations. Have your documents and text translated by professional native speakers of English and Polish. Arrange an interpreter or guide for your visit to Lubniewice. On-site English interviews and assessment tests for employees and potential employees.

Angielski w Lubniewicach : Nauczanie i tłumaczenia

Nasi kwalifikowani i doświadczeni polscy nauczyciele pomogą Ci w nauce języka angielskiego. Lekcje w Lubniewicach z native speakerem podszkolą Twój angielski. Lekcje języka angielskiego w naszej szkole w Lubniewicach, online lub w twoim domu lub firmie. Intensywne przygotowanie językowe do pracy w Anglii i Irlandii, a także do egzaminów Cambridge BEC, FCE, CAE i CPE. Profesjonalni tłumacze, biegle władający językiem polskim i angielskim, przetłumaczą każdy dokument i tekst. Skorzystaj z usług tłumacza lub przewodnika podczas wizyty w Lubniewicach. Na życzenie pracodawcy przeprowadzamy testy sprawdzające poziom znajomości języka pracowników i potencjalnych pracowników, a wszystko w siedzibie firmy.

 

tel

 

 

 

 

 

Lubniewice websites: Lubniewice; Lubniewice

 

 

Lubniewice - teaching - translate - angielski - business - english - biznes - angielski - lessons - translation - Lubniewice