World English - the English language online

The one-stop resource for the English language and more ...

®World English - English: anywhere, anytime

Teaching Newsletter Search Tell Links Contact

 

Informacja o kursach organizowanych dla firm

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W World English najważniejszymi czynnikami organizacji skutecznego szkolenia językowego są:

kwalifikacja do grupy na odpowiednim poziomie znajomości języka

 • Czynnikiem niezbędnym do precyzyjnego zaprojektowania programu nauczania oraz późniejszej oceny postępów jest precyzyjne określenie poziomu znajomości języka uczestnika. Proponujemy różne poziomy nauczania i dwustopniowy system kwalifikacji, składający się z:

 • - testu z gramatyki i słownictwa ,

  - rozmowy z Dyrektorem d/s Nauczania  w celu sprawdzenia czynnej i biernej znajomości języka.

  ustalenie potrzeb firmy

 • Osoba odpowiedzialna za organizację kursu  jasno formułuje oczekiwania, dotyczące rezultatów, jakie powinny zostać osiągnięte w czasie kursu.

 • ustalenie oczekiwań uczestników kursu

 • Zależy nam na poznaniu potrzeb i motywacji osób, które będą brały udział w zajęciach, co umożliwi stworzenie takiego programu nauczania, który będzie zgodny z oczekiwaniami i stworzy gwarancję systematycznego uczęszczania i aktywnego uczestnictwa w kursie.

 • stworzenie programu nauczania

 • Dyrektor ds. Nauczania na podstawie danych uzyskanych za pomocą analizy potrzeb tworzy dokładny program nauczania oraz czuwa nad jego realizacją w trakcie przebiegu szkolenia.

 • dobór odpowiednich lektorów prowadzących zajęcia

 • Nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze godzin to profesjonalni nauczyciele języka angielskiego, z dużym doświadczeniem.

 • systematyczna ocena postępów

 • Służą temu regularne przeprowadzane testy kontrolne sprawdzające stopień przyswojenia omawianego materiału i umożliwiające dostosowanie przebiegu szkolenia do możliwości i tempa nauki jego uczestników.

 • WIELKOŚĆ GRUP

  Liczebność grup, niezależnie od specyfiki kursu, nie powinna przekraczać 10 studentów. Uważamy, że taka liczba uczestników jest optymalna. Pozwala na stworzenie atmosfery współpracy wśród uczestników zajęć oraz na indywidualne podejście do każdego studenta.

  Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji oraz cennika.

   

   
   

  HOME   TEACHING JOBS   TRANSLATION   INTERPRETING